SUPPORT

Sale
SĐT: 0919.682.138

Sale
SĐT: 0917.150.987

Technial support
SĐT: 0983.881.658
STATISTIC
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 634
Thành viên Hôm qua: 1034
Tổng cộng Tổng cộng: 1319009

Product details

Donaldson Electronic Drain UFM D10
  • Product code: UFM D10
  • Guarantee:
  • Manufacter:

Price     Contact

Thêm vào giỏ hàng:          Đặt Hàng

Spec

D03

D05

D10

Operation pressure

0 ,8 - 16 bar (12-230 psi )

Temperature

[1]°C - +60°C (+34°F - +140° F )

In put

G 1/2 (1/2”)

G 1/2 (1/2”)

3 x G 1/2 (1/2”)

Water out put

G 1/4 (1/4”) Ø 8 - 10 mm

G 1/4 (1/4”) Ø 8 - 10 mm

G 1/2 (1/2”) Ø 8 - 13 mm

Drain material

Nhiễm dầu, không dầu

Weigh

0,8 kg (1.8 lbs)

1,0 kg (2.2 lbs)

1 ,65 kg (3.63 lbs )

For air compressor

2,5 m3/min (87.5 scfm)

5 m3/min (175 scfm)

10 m3/min (350 scfm)

For dryer

5 m3/min (175 scfm)

10 m3/min (350 scfm)

20 m3/min (700 scfm)

For Filter

25 m3/min (875 scfm)

50 m3/min (1750 scfm)

100 m3/min (3500 scfm)

Electric power

230  / 115 / 2 4  VAC ± 10%, 50-60 Hz /  2 4  VDC ± 10%

Power

P < 1,0 VA (W)

P < 3,0 VA (W)

P < 3,0 VA (W)

Safety Level

IP 54


Please contact us to check all ìnormation!


GỬI BÌNH LUẬN