SUPPORT

Sale
SĐT: 0919.682.138

Sale
SĐT: 0917.150.987

Technial support
SĐT: 0983.881.658
STATISTIC
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 645
Thành viên Hôm qua: 1034
Tổng cộng Tổng cộng: 1319020

Product details

Donaldson Electronic Drain UFM D30
  • Product code: UFM D30
  • Guarantee:
  • Manufacter:

Price     Contact

Thêm vào giỏ hàng:          Đặt Hàng

Donaldson Electronic Drain UFM D30

Model: UFM D30

Spec

D30

Pressure min- max

0 ,8 - 16 bar (12-230 psi )

Temperature min./max

                + [1]°C - +60°C (+34°F - +140° F )

Input

2 x G 1/2 (1/2”)

Water out out

G 1/2

Drainer

Nhiễm dầu, không dầu

Weigh

2 kg (4,4 lbs)

Flow for air compressor

30  m3/min

Flow for dryer

60 m3/min

Flow max

300 m3/min

Electricity

230  / 115 / 2 4  VAC ± 10%, 50-60 Hz /  2 4  VDC ± 10%

Power

P < 2,0 VA (W)

Safety level

IP 65Kích thước:

GỬI BÌNH LUẬN