SUPPORT

Sale
SĐT: 0919.682.138

Sale
SĐT: 0917.150.987

Technial support
SĐT: 0983.881.658
STATISTIC
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 511
Thành viên Hôm qua: 715
Tổng cộng Tổng cộng: 1349851

Product details

Donaldson Electronic Drain UFM D30HP
  • Product code: UFM D30HP
  • Guarantee:
  • Manufacter:

Price     Contact

Thêm vào giỏ hàng:          Đặt Hàng

Spec

D30 HP

Pressure min- max

0 ,8 – 40 bar (12-580 psi )

Temperature min./max

[1]°C - +60°C (+34°F - +140° F )

In put

2x G 1/2 (1/2”)

Water out out

G 3/8

Drainer

Oil or without oil

Weigh

2 kg (4,4 lbs)

Flow for air compressor

30  m3/min

Flow for Air Dryer 

60 m3/min

Flow max

300 m3/min

Electricity

230  / 115 / 2 4  VAC ± 10%, 50-60 Hz 

2 4  VDC ± 10%

Power

P < 2,0 VA (W)

Safety level

IP 65


Kích thước thực tế:

GỬI BÌNH LUẬN