SUPPORT

Sale
SĐT: 0919.682.138

Sale
SĐT: 0917.150.987

Technial support
SĐT: 0983.881.658
STATISTIC
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 578
Thành viên Hôm qua: 715
Tổng cộng Tổng cộng: 1349918

Product details

Donaldson Filter DF Model
  • Product code: DF
  • Guarantee:
  • Manufacter:

Price     Contact

Thêm vào giỏ hàng:          Đặt Hàng

Donalson Filter

DF Model ( Donaldson Filter)

Ultra-filter technology


Flow: 35m3/h – 1100m3/h.

Cấp độ lọc: Theo lõi model S, M, V, P, B, A.


GỬI BÌNH LUẬN