SUPPORT

Sale
SĐT: 0919.682.138

Sale
SĐT: 0917.150.987

Technial support
SĐT: 0983.881.658
STATISTIC
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 656
Thành viên Hôm qua: 1034
Tổng cộng Tổng cộng: 1319031

Product details

Mitutoyo dial caliper 505 Series
  • Product code: 505
  • Guarantee:
  • Manufacter:

Price     Contact

Thêm vào giỏ hàng:          Đặt Hàng

Model

Range

Accuracy

Adjust range

505-680

0 - 100 mm

± 0.015 mm

0.01 mm, 1mm/ rev

505-671/ 505-683*

0 - 150 mm

± 0.03 mm

0.02 mm, 2mm/ rev

505-707

505-711

505-681/ 505-685*

± 0.02 mm

0.01 mm, 1mm/ rev

505-672/ 505-684*

0 - 200 mm

± 0.03 mm

0.02 mm, 2mm/ rev

505-682/ 505-686*

0.01 mm, 1mm/ rev

505-673

0 - 300 mm

± 0.04 mm

0.02 mm, 2mm/ rev


Mitutoyo dial caliper 505 Series

Please contact us to check all information!

GỬI BÌNH LUẬN