SUPPORT

Sale
SĐT: 0919.682.138

Sale
SĐT: 0917.150.987

Technial support
SĐT: 0983.881.658
STATISTIC
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 655
Thành viên Hôm qua: 1034
Tổng cộng Tổng cộng: 1319030

Product details

Mitutoyo Dial indicator 513-405E
  • Product code: 513-405E
  • Guarantee:
  • Manufacter:

Price     Contact

Thêm vào giỏ hàng:          Đặt Hàng

Model - Series:


Name

range

Scale

MODEL

Dial indicator

0-10mm

0.01mm

2046S

Dial indicator

0-50mm

0.01mm

3058S-19


0-0.8mm

0.01mm

513-405E


0-0.8mm

0.01mm

513-404E


0-14mm

0.001mm

513-401E


Drawing:


Please contact us to check all information!

GỬI BÌNH LUẬN