SUPPORT

Sale
SĐT: 0919.682.138

Sale
SĐT: 0917.150.987

Technial support
SĐT: 0983.881.658
STATISTIC
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 651
Thành viên Hôm qua: 1034
Tổng cộng Tổng cộng: 1319026

Product details

Mututoyo Capiler 530-118 (0-200mm/0.02mm)
  • Product code: 530-118
  • Guarantee:
  • Manufacter:

Price     Contact

Thêm vào giỏ hàng:          Đặt Hàng

Mitutoyo Capiler 

Original: Japan

Brand: Mitutoyo

Range: 0-200mm

Scale: 0,02mm

GỬI BÌNH LUẬN