SUPPORT

Sale
SĐT: 0919.682.138

Sale
SĐT: 0917.150.987

Technial support
SĐT: 0983.881.658
STATISTIC
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 644
Thành viên Hôm qua: 1034
Tổng cộng Tổng cộng: 1319019

Product details

Nachi NSP Unit with/With out inverter
  • Product code: NSP Unit
  • Guarantee:
  • Manufacter:

Price     Contact

Thêm vào giỏ hàng:          Đặt Hàng

NSP Units

1. Electric:

    AC200 - AC220 V, 50/60 Hz

    9.7 A/1.5kW, 13.4 A/2.2 kW

    22.4 A/3.7kW

2. Adjust pressure:

    * 8 & 16 cm3/rev series:

       A2: 1.5 - 4.0 MPa

       A3: 3.5 - 6.0 MPa

       A4: 5.5 - 8.0 MPa

    * 26 cm3/rev series: 

       A2: 2.0 - 4.0 MPa

       A3: 3.5 - 6.0 MPa

       A4: 5.5 - 7.0 MPa

Please contact us to check all information!

GỬI BÌNH LUẬN