SUPPORT

Sale
SĐT: 0919.682.138

Sale
SĐT: 0917.150.987

Technial support
SĐT: 0983.881.658
STATISTIC
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 642
Thành viên Hôm qua: 1034
Tổng cộng Tổng cộng: 1319017

Product details

Stream fitlter
  • Product code: PG-EG; P-EG; P-EGS
  • Guarantee:
  • Manufacter:

Price     Contact

Thêm vào giỏ hàng:          Đặt Hàng

Stream filtration

Using for lear stream

products:

Model :      

- P-GS (VE)

- P-GSL N   

    

Material box:

Temperature: 200oC

Donaldson P-EG 0006;

Donaldson P-EG 0009;

Donaldson P-EG 0012;

Donaldson P-EG 0018;

Donaldson P-EG 0027;

Donaldson P-EG 0036;

Donaldson P-EG 0048;

Donaldson P-EG 0072;

Donaldson P-EG 0108;

Donaldson P-EG 0144;

Donaldson P-EG 0192;

Donaldson P-EG 0288;

- PG-EG

- P-EGS


Future:

-  Accuracy: 1 micron, 5 micron, 25 micron

-  Temperature: 210 oC/ 410 oF

Please contact us to check all information!

GỬI BÌNH LUẬN